Lekári

MUDr. Ladislav Deák – odborný garant

MUDr. Natália Galóová, MUDr. Jana Šefranková

MUDr. Zuzana Marciová, MUDr. Eva Bérešová

Sestry

Emília Gallová, PhDr. Tibor Šrefánik

Bc. Adriána Jenčušová

Psychologička

Mgr. Ľudmila Bíšová

Sociálna pracovníčka

Mgr. Zdenka Behunová

Špeciálna pedagogička

Mgr. Monika Baluchová

Projektový manažment, fundraising, administratíva, účtovníctvo

Miroslava Hunčíková