Lekári

MUDr. Ladislav Deák – odborný garant

MUDr. Jana Šefranková, MUDr. Zuzana Marciová

Sestry

Emília Gallová, PhDr. Tibor Šrefánik

Psychologička

Mgr. Ľudmila Bíšová

Sociálna pracovníčka

Mgr. Zdenka Behunová

Špeciálna pedagogička

Mgr. Monika Baluchová

Projektový manažment, fundraising, administratíva, účtovníctvo

Miroslava Hunčíková