Lekári

MUDr. Ladislav Deák – odborný garant

MUDr. Natália Galóová, MUDr. Veronika Kočišová, MUDr. Jana Šefranková

Sestry

Mgr. Ivana Andraščíková, Mgr. Viktória Počová, Bc. Adriána Jenčušová

Mgr. Viktor Benedik , PhDr. Tibor Štefánik

Psychologička

Mgr. Ľudmila Bíšová

Špeciálna pedagogička

Mgr. Monika Baluchová

sociálna pracovníčka

Mgr. Miriam Hunčíková

pacientská dôverníčka

Andrea Zemanová

Projektový manažment, fundraising, administratíva, účtovníctvo

Miroslava Hunčíková