Lekári

MUDr. Ladislav Deák – odborný garant

MUDr. Natália Galóová, MUDr. Jana Šefranková

Sestry

Emília Galová, Bc. Adriána Jenčušová,

Mgr. Viktória Počová, PhDr. Tibor Štefánik

Psychologička

Mgr. Ľudmila Bíšová

Špeciálna pedagogička

Mgr. Monika Baluchová

sociálna pracovníčka

Mgr. Zdenka Behunová

 

Projektový manažment, fundraising, administratíva, účtovníctvo

Miroslava Hunčíková