DETSKÝ MOBILNÝ HOSPIC

SVETIELKO POMOCI n.o.Pražská 541/8, 040 11 Košice-Západ

miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia pre Košický kraj:

Pražská 502/4, 5.poschodie, 040 11 Košice-Západ

miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia pre Prešovský kraj:

Hlavná 50/12165, 2.poschodie, 080 01 Prešov

Tel.: +421 903 821 676

E-mail: svetielkopomoci@netkosice.sk