AKO VENOVAŤ 2 %?

Názov: SVETIELKO POMOCI n.o.

Sídlo: Pražská 541/8, 040 11 Košice – mestská časť Západ

IČO : 45736171

Právna forma : nezisková organizácia

Ak ste sa rozhodli aj Vy prostredníctvom poukázania Vášho podielu zaplatenej dane (2%) pomôcť neziskovej organizácii SVETIELKO POMOCI, prinášame vám návod, čo je potrebné urobiť – platí aj v prípade, ak máte posunutý termín na podanie daňového priznania za rok 2023.

Ceníme si vašu ochotu pomôcť a ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať nám Vaše 2 %.

SOM ZAMESTNANEC

Je potrebné, aby ste do 15.2.2024 požiadali svojho zamestnávateľa, o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2023. Váš zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná vaše ročné zúčtovanie a vystaví vám potvrdenie o zaplatení dane, ktoré spolu s vyplneným vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane, doručíte najneskôr do 30.4.2024 na Daňový úrad v mieste vášho bydliska. Ak zamestnanec v „Žiadosti“ vyznačil, že chce venovať 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane podľa § 50 zákona, zamestnávateľ je povinný vystaviť zamestnancovi podľa § 39 ods. 7 zákona potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50, a to do 15. apríla.

2% z dane poukazujú zamestnanci, 3% z dane môžu poukázať dobrovoľníci, ktorí odpracovali v roku 2023 minimálne 40 dobrovoľníckych hodín a majú o tom potvrdenie.

SOM PRÁVNICKÁ OSOBA

Minimálna výška poukázanej sumy je 8 eur.

Je potrebné, aby ste vo svojom daňovom priznaní vyhlásili, že suma zodpovedajúca 1% (2%) zaplatenej dane sa má poukázať určenému prijímateľovi/prijímateľom

VI. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2%  z dane 

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane

SOM FYZICKÁ OSOBA (SZČO)

Minimálna výška poukázanej sumy je 3 eurá.

Je potrebné, aby ste vo svojom daňovom priznaní vyhlásili, že suma zodpovedajúca 2% (3%)  zaplatenej dane sa má poukázať určenému prijímateľovi:

Daňové priznanie FO typ A – VIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

Daňové priznanie FO typ B – XII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona