Povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia mobilný hospic bolo udelené Ministerstvom zdravotníctva SR rozhodnutím číslo S10315-OP-2012 k číslu 3740/2012-RU20-26296, podľa par.11, ods.2, písm. a) zákona NR SR č.578/2004 Z.z.

Detský mobilný hospic SVETIELKO POMOCI poskytuje odbornú domácu hospicovú starostlivosť chorým deťom v terminálnom štádiu. Náš multidisciplinárny tím odborníkov navštevuje detských pacientov v celom regióne Košického a Prešovského kraja.

Odborný garant/hlavný lekár absolovoval dvojročný Vzdelávací program v detskej paliatívnej starostlivosti, psychologička sa zúčastnila polročného vzdelávacieho kurzu Sprevádzanie detí a rodín v smútení.

Všetky služby detského hospicu vrátane zapožičania potrebného prístrojového vybavenia, zabezpečenia zdravotníckeho materiálu a liekov pre domácu hospicovú starostlivosť poskytujeme BEZPLATNE.

Nevyliečiteľne chorým deťom zabezpečujeme nielen zdravotnú starostlivosť, plníme im tiež ich posledné želania a sny. Nezabúdame ani na ich súrodencov. Dlhodobo spolupracujeme so zdravotnými klaunmi Červený Nos prostredníctvom ich programu pre nevyliečiteľne choré deti a ich súrodencov Prezuvky máme.