Lekári

MUDr. Ladislav Deák – odborný garant

MUDr. Daniela Džubinská, MUDr. Marianna Fajdelová, MUDr. Marianna Biathová

Zdravotné sestry

Emília Gallová, Bc. Kamila Medvecová, Viktória Lešková

Sociálna pracovníčka

Mgr. Zdenka Behunová

Psychologička

Mgr. Ľudmila Bíšová

Špeciálna pedagogička

Mgr. Monika Baluchová

Projektový manažment, fundraising, administratíva, účtovníctvo

Miroslava Hunčíková