Lekári

MUDr. Ladislav Deák – odborný garant, lekár

MUDr. Jana  Šefranková, MUDr. Daniela Džubinská, MUDr. Veronika Perecárová

Sestra

Emília Gallová

Psychologička

Mgr. Ľudmila Bíšová

Sociálna pracovníčka

Mgr. Zdenka Behunová

Špeciálna pedagogička

Mgr. Monika Baluchová

Projektový manažment, fundraising, administratíva, účtovníctvo

Miroslava Hunčíková