Lekári

MUDr. Ladislav Deák – odborný garant

MUDr. Daniela Džubinská, MUDr. Jana Šefranková

MUDr. Marianna Fajdelová, MUDr. Marianna Biathová

Zdravotné sestry

Emília Gallová, Marianna Balintová

Sociálna pracovníčka

Mgr. Zdenka Behunová

Psychologička

Mgr. Ľudmila Bíšová

Špeciálna pedagogička

Mgr. Monika Baluchová

Projektový manažment, fundraising, administratíva, účtovníctvo

Miroslava Hunčíková