Informačné brožúry vznikli prekladmi z anglických originálov, ktoré vydáva The Children’s Cancer & Leukaemia Group. Môžu pomôcť rodinám s onkologicky chorými deťmi, pre ktoré už neexistuje liečba.

Možnosti voľby

Manažment a zvládanie symptómov v domácej hospicovej starostlivosti

Na konci cesty 1

Na konci cesty 2

Sú voľne prístupné na stiahnutie vo formáte PDF. Ich šírenie na iných webových stránkach je možné len s písomným súhlasom vydavateľa SVETIELKO POMOCI n.o., Pražská 541/8, 040 11 Košice-Západ. V prípade záujmu o tlačenú verziu brožúr nás prosím kontaktujte na mailovej adrese svetielkopomoci@netkosice.sk alebo telefonicky na čísle +421 903 821 676.

Zoznam detských mobilných hospicov v Slovenskej republike:

SVETIELKO POMOCI n.o., Pražská 541/8, 040 11 Košice-Západ

www.svetielkopomoci.sk

svetielkopomoci@netkosice.sk

PLAMIENOK n.o., Zadunajská cesta 6/a, 851 01 Bratislava-Petržalka

www.plamienok.sk

info@plamienok.sk

OZ SVETIELKO NÁDEJE, Námestie Ludvika Svobodu 6818/4, 974 09 Banská Bystrica

www.svetielkonadeje.sk

office@svetielkonadeje.sk

Pod krídlami Dominiky, n.o., Hlboká 1082/77, 949 01 Nitra-Čermáň

www.podkridlamidominiky.sk

info@podkridlamidominiky.sk